Thành Viên

ADK, ADK Law, ADK & CO Lawyers, ADK Việt Nam, ADK Law Firm, ADK Lawyers, ADK, Công ty Luật TNHH ADK & Co Việt Nam Lawyers, Luật ADK, Công ty Luật ADK, Công ty Luật ADK Việt Nam

ADK & CO Lawyers | Thành Viên

Advance - Diversity - Knowledge

Thành viên

Luật sư điều hành                                           

TP. Hồ Chí Minh: +84 (0) 939 107 387

dat.le@adk-lawyers.com

 

 

dat.le@adk-lawyers.com

Read more

Trưởng Nhóm Luật Sư Tranh Tụng & Trọng Tài

Hà Nội & TPHCM: +84 (0) 912 213 072 

tram.ho@adk-lawyers.com

 

 

tram.ho@adk-lawyers.com

Read more

Cộng Sự

+84 (28) 66 79 79 66

phung.tran@adk-lawyers.com 

 

 

 

Read more

Cộng sự 

+84 (28) 66 79 79 66

anh.hoang@adk-lawyers

Read more

Chuyên viên Tư vấn Cấp cao

+84 (28) 66 79 79 66

ly.le@adk-lawyers.com 

 

 

 

Read more

Chuyên viên Tư vấn


+84 (0) 28 66 79 79 66


linh.le@adk-lawyers.com 

 

 

 

Read more

Chuyên viên Tư vấn


+84 (0) 28 66 79 79 66


nhi.lu@adk-lawyers.com 
 

 

 

 

Read more

Chuyên viên Tư vấn


+84 (0) 28 66 79 79 66


khoa.tran@adk-lawyers.com 

 

 

 

Read more

Chuyên viên Tư vấn


+84 (0) 28 66 79 79 66

 

dieu.van@adk-lawyers.com 

 

 

 

Read more

Chuyên viên Tư vấn


+84 (0) 28 66 79 79 66

 

hung.le@adk-lawyers.com 

 

 

 

Read more

Liên hệ

Back to homepage