Thành Viên

ADK, ADK Law, ADK & CO Lawyers, ADK Việt Nam, ADK Law Firm, ADK Lawyers, ADK, Công ty Luật TNHH ADK & Co Việt Nam Lawyers, Luật ADK, Công ty Luật ADK, Công ty Luật ADK Việt Nam

ADK & CO Lawyers | Thành Viên

Advance - Diversity - Knowledge

Advance - Diversity - Knowledge

Advance - Diversity - Knowledge

Thành viên

Luật sư điều hành                                           

TP. Hồ Chí Minh: +84 (0) 939 107 387

dat.le@adk-lawyers.com

 

 

dat.le@adk-lawyers.com

Read more

Trưởng Nhóm Luật Sư Tranh Tụng & Trọng Tài

Hà Nội & TPHCM: +84 (0) 912 213 072 

tram.ho@adk-lawyers.com

 

 

tram.ho@adk-lawyers.com

Read more

Trưởng Nhóm Luật Sư trong lĩnh vực BĐS & Xây dựng

 

+84 (0) 978 39 39 93

Huong.pham@adk-lawyers.com

Huong.pham@adk-lawyers.com

Read more

Trợ lý pháp luật

++84 (28) 66 79 79 66

 

 

 

Read more

Trợ Lý Pháp Luật

+84 (28) 66 79 79 66

Read more

Trợ Lý Pháp Luật

+84 (28) 66 79 79 66

Read more

Liên hệ

Back to homepage