Lao động và Việc Làm

ADK Việt Nam có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực lao động và việc làm, đặc biệt với dịch vụ pháp lý liên quan đến trọng tài, tố tụng và hòa giải tranh chấp lao động, thiết lập bộ hợp đồng lao động và tuân thủ nội quy cho tất cả các loại hình doanh nghiệp.

 

Luật sư của ADK Việt Nam đã đại diện cho cả doanh nghiệp có vốn đầu tư trong và ngoài nước để giải quyết tranh chấp lao động bằng trọng tài và đại diện cho người lao động có quốc tịch nước ngoài (đặc biệt là đội ngũ quản lý cấp cao và cán bộ kỹ thuật chuyên nghiệp) tham gia vào các vụ việc hoặc hòa giải các tranh chấp lao động.

 

ADK nhắm đến việc duy trì lợi ích cao nhất của khách hàng. Ngoài các biện pháp đảm bảo hoạt động của khách hàng không ảnh hưởng đến luật pháp và chính sách, ADK nhấn mạnh hơn vào danh tiếng thương mại, hình ảnh và sự quan tâm của khách hàng trong dài hạn chứ không quá chú trọng vào các khoản thiệt hại về tài chính trong một trường hợp đơn lẻ.

 

Ngoại trừ việc giải quyết các tranh chấp lao động thông thường, ADK có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các tranh chấp khẩn cấp và tập thể như đình công, phá hoại tài sản doanh nghiệp. ADK Lawyers có mối quan hệ giao tiếp tốt với các cơ quan hữu quan, tổ chức công đoàn và các tổ chức nhà nước có liên quan khác, có thể giúp doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp khẩn cấp và tranh chấp tập thể kịp thời, hiệu quả và có thể đảm bảo sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp và bảo vệ hợp pháp và hiệu quả cho quản lý cấp cao của doanh nghiệp.

 

Dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp mà ADK Việt Nam cung cấp trong lĩnh vực này bao gồm:

 

-   Tư vấn pháp luật liên quan đến khung pháp lý về lao động và nhân sự và quản lý công đoàn, các câu hỏi thường gặp trong quản lý hàng ngày liên quan đến lao động;

-   Thiết kế nhân sự và dịch vụ pháp lý liên quan đến điều động lao động, xem xét và soạn thảo hợp đồng lao động và các thỏa thuận liên quan (ví dụ, đào tạo nhân viên, bảo mật và không cạnh tranh);

-   Soạn thảo và xem xét các nội quy và quy định nội bộ của doanh nghiệp liên quan đến lao động và nhân sự, tiền lương và phúc lợi, giờ lao động và nghề nghiệp;

-   Dịch vụ pháp lý liên quan đến việc ký kết và chấm dứt hợp đồng lao động tập thể và cắt giảm biên chế tập thể;

-   Xem xét kỹ lưỡng về lao động và nhân sự tham gia liên doanh, mua bán và sáp nhập, tái cơ cấu, tổ chức lại và phá sản, và thiết kế kế hoạch nhân sự; và

-   Trọng tài và khởi kiện tranh chấp lao động (bao gồm cả tranh chấp tập thể) và các tranh chấp khác có liên quan (ví dụ, tranh chấp về bí mật thương mại, thỏa thuận không cạnh tranh).

Liên hệ

Back to homepage