Lĩnh vực khác

ADK cũng có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực sau:

 

-    Hàng Không
-    Y tế, Khách sạn, Nhà hàng và Giáo dục
-    Bảo Hiểm
-    Thương Mại Quốc Tế
-    Vận chuyển
-    Thuế
-    Hôn nhân và Gia đình
-    Viễn thông, truyền thông và công nghệ (TMT)

-    Ngân hàng và Tài chính

 

Liên hệ

Back to homepage