Mua bán & Sáp nhập (M&A), Đầu tư, Doanh nghiệp

ADK Việt Nam cung cấp dịch vụ pháp lý cho hoạt động đầu tư của những nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Các Luật sư của ADK Việt Nam có khả năng cung cấp các dịch vụ pháp lý hiệu quả và chất lượng cao với nhiều năm kinh nghiệm tích lũy trong lĩnh vực này và kỹ năng giao tiếp với các cơ quan có thẩm quyền địa phương.

Các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp mà ADK Việt Nam cung cấp trong lĩnh vực M&A vốn nước ngoài bao gồm:

-    Tư vấn về chính sách của Nhà nước trong từng thời kỳ liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài và hoạch định cơ cấu đầu tư;

-    Thẩm định pháp lý đối với công ty mục tiêu;

-    Soạn thảo, rà soát và đàm phán các hợp đồng M&A, bao gồm cả hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng liên doanh và các hợp đồng/thỏa thuận khác có liên quan;

-    Trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền và cung cấp ý kiến chuyên môn về việc phê duyệt và đăng ký các thủ tục hành chính, và hỗ trợ các thủ tục khác có liên quan;

-    Hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giải quyết các vấn đề phát sinh từ hoạt động hàng ngày, chẳng hạn như các vấn đề liên quan đến lao động và nhân sự, thuế, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm và cạnh tranh không lành mạnh, v.v.

-    Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tái cơ cấu, sáp nhập, chuyển nhượng và thanh lý; và

-    Hỗ trợ pháp lý để quản lý rủi ro.

Liên hệ

Back to homepage