Năng lượng tái tạo

Khi Việt Nam đã và đang là điểm đến tiềm năng cho sự phát triển bùng nổ của năng lượng tái tạo và trở thành một trong những loại hình dự án trọng tâm quốc gia về phát triển bền vững, các Luật sư của ADK với sự bắt nhịp và tiếp cận theo phương pháp suy nghĩ dựa trên kinh nghiệm của các luật sư có kinh nghiệm với các kỹ năng liên ngành, để giúp khách hàng thương mại hóa các dự án công nghệ, cấu trúc và tài chính, xóa các rào cản pháp lý. Chúng tôi đại diện cho các nhà phát triển và vận hành các dự án năng lượng phát điện, cũng như các công ty sản xuất công nghệ, nhà đầu tư và người tiêu dùng năng lượng lớn, và tham gia vào tất cả các lĩnh vực năng lượng tái tạo, bao gồm năng lượng điện gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối,…

 

Chúng tôi hiểu mong muốn của nhiều doanh nghiệp trong việc cố gắng đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững hoặc thực hiện chiến lược mua năng lượng hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn mức phí phải trả cho EVN như thời điểm hiện tại, đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo hoặc đồng phát triển các dự án năng lượng tái tạo trong diện tích đất thuộc quyền sử dụng và tài sản sở hữu của họ. Các Luật sư của chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý cho các công ty muốn cấp phép, xây dựng, mua và vận hành một nhà máy năng lượng tái tạo cấp tiện ích, chúng tôi cũng cung cấp lời khuyên về đấu thầu và lưu trữ.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết các giải pháp pháp lý trong ngành năng lượng tái tạo, bao gồm:

 

- Tư vấn các cơ hội đầu tư tại Việt Nam và hỗ trợ khách hàng trong việc mua, bán và sáp nhâp, tập trung hoàn toàn vào lĩnh vực năng lượng;

 

- Thiết kế phương án đầu tư phù hợp với các nhà đầu tư nhằm đảm bảo lợi ích của khách hàng, tuân thủ pháp luật và có tính khả thi;

 

- Tư vấn pháp lý liên quan đến phê duyệt hành chính, xin chấp thuận chủ trương và cấp phép cho dự án; Xem xét đánh giá nghiên cứu khả thi, đánh giá môi trường chiến lược;

 

- Soạn thảo, rà soát và đàm phán các hợp đồng, bao gồm cả hợp đồng chuyển nhượng dự án, hợp đồng liên doanh, hợp đồng mua bán điện; Mua lại và bán tài sản năng lượng tái tạo;

 

- Định hướng các giải pháp để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện các dự án năng lượng tái tạo; Giải quyết tranh chấp.

Liên hệ

Back to homepage