Sở Hữu Trí Tuệ

Trong diễn biến kinh tế hiện nay, việc sáng tạo và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đã trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất, về cơ bản, tài sản trí tuệ có trước các giao dịch. Chúng tôi có một đội ngũ chuyên trách về quyền sở hữu trí tuệ với nền tảng giáo dục xuất sắc và kinh nghiệm thực tế phong phú, do đó chúng tôi có khả năng tư vấn pháp lý và giải quyết việc thực hiện cho các doanh nghiệp tại Việt Nam liên quan đến chiến lược quản lý tài sản trí tuệ. Phạm vi kinh doanh của chúng tôi bao gồm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí quyết, quyền sao chép, bí mật thương mại, thương mại điện tử, v.v.

Dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp do ADK cung cấp trong lĩnh vực này bao gồm:

-   Dịch vụ pháp lý về việc nộp đơn và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ;

-   Soạn thảo và xem xét các hợp đồng liên quan đến sở hữu trí tuệ, bao gồm hợp đồng phát triển, dịch vụ, tư vấn và chuyển giao công nghệ, hợp đồng chuyển giao hoặc cấp phép bằng sáng chế và nhãn hiệu, hợp đồng phát triển phần mềm và hợp đồng quảng cáo, v.v.

-   Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp về chiến lược và hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;

-   Dịch vụ pháp lý cho các giao dịch thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại, mua bán và sáp nhập, thoái vốn và cơ cấu lại tài sản; và

-   Tìm kiếm các biện pháp pháp lý chống lại hành vi vi phạm;

Liên hệ

Back to homepage