Advance - Diversity - Knowledge

Về chúng tôi

Lĩnh vực hoạt động

Năng lượng tái tạo

Khám phá nhiều hơn

Mua bán & Sáp nhập (M&A), Đầu tư, ...

Khám phá nhiều hơn

Xây dựng & Bất động sản

Khám phá nhiều hơn

Sở Hữu Trí Tuệ

Khám phá nhiều hơn

Thủ Tục Hành Chính và Giấy Phép

Khám phá nhiều hơn

Tuân Thủ Và Quản Trị Công Ty

Khám phá nhiều hơn

Giải quyết tranh chấp

Khám phá nhiều hơn

Dịch vụ thu hồi nợ

Khám phá nhiều hơn

Lao Động và Việc Làm

Khám phá nhiều hơn

Doanh Nghiệp Và Thương Mại

Khám phá nhiều hơn

Lĩnh Vực Khác

Khám phá nhiều hơn

Cố vấn & thành viên

May 2021
LÊ TIẾN ĐẠT

Luật sư Điều hành                                           

TP. Hồ Chí Minh: +84 (0) 939 107 387

dat.le@adk-lawyers.com

 

 

Đọc thêm
LÊ TIẾN ĐẠT
May 2021
Lim Chor Ghee

Trưởng nhóm M&A và ESG                                         

TP. Hồ Chí Minh: +84 (0) 83 868 6288

chorghee.lim@adk-lawyers.com

 

 

Đọc thêm
Lim Chor Ghee
May 2021
HỒ THỊ TRÂM

Trưởng Nhóm Luật Sư Tranh Tụng & Trọng Tài

 

Hà Nội & TPHCM: +84 (0) 912 213 072 

 

tram.ho@adk-lawyers.com

 

 

Đọc thêm
HỒ THỊ TRÂM
July 2021
TRẦN THỊ KIM PHỤNG

Cộng Sự

+84 (28) 66 79 79 66

phung.tran@adk-lawyers.com 

 

 

 

Đọc thêm
TRẦN THỊ KIM PHỤNG
December 2021
HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH

Cộng sự 

+84 (28) 66 79 79 66

anh.hoang@adk-lawyers.com

Đọc thêm
HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH
February 2024
PHẠM THỊ ĐÔNG TRÚC

Cộng sự 

+84 (28) 66 79 79 66

truc.pham@adk-lawyers.com

Đọc thêm
PHẠM THỊ ĐÔNG TRÚC
July 2021
VĂN THỊ XUÂN DIỆU

Chuyên viên Tư vấn


+84 (0) 28 66 79 79 66

 

dieu.van@adk-lawyers.com 

 

 

 

Đọc thêm
VĂN THỊ XUÂN DIỆU
July 2021
LỮ THỊ YẾN NHI

Chuyên viên Tư vấn


+84 (0) 28 66 79 79 66


nhi.lu@adk-lawyers.com 
 

 

 

 

Đọc thêm
LỮ THỊ YẾN NHI
July 2021
LÊ MẠNH HÙNG

Chuyên viên Tư vấn


+84 (0) 28 66 79 79 66

 

hung.le@adk-lawyers.com 

 

 

 

Đọc thêm
LÊ MẠNH HÙNG
February 2024
JESSIE AU YEONG

Chuyên viên Tư vấn

+84 (28) 66 79 79 66

jessie.auyeong@adk-lawyers.com  

Đọc thêm
JESSIE AU YEONG
August 2023
BÙI ĐÌNH NGHĨA

Chuyên viên tư vấn

 

+84 (0) 28 66 79 79 66

 

nghia.bui@adk-lawyers.com    
 

Đọc thêm
BÙI ĐÌNH NGHĨA
July 2021
TRẦN ANH KHOA

Chuyên viên Tư vấn


+84 (0) 28 66 79 79 66


khoa.tran@adk-lawyers.com 

 

 

 

Đọc thêm
TRẦN ANH KHOA
July 2021
LÊ NGUYỄN HOÀNG LY

Chuyên viên Tư vấn Cấp cao

+84 (28) 66 79 79 66

ly.le@adk-lawyers.com 

 

 

 

Đọc thêm
LÊ NGUYỄN HOÀNG LY
August 2023
LÊ THANH THẢO

Chuyên viên Tư vấn Cấp cap

 

+84 (0) 28 66 79 79 66


thao.le@adk-lawyers.com 
 

 

 

Đọc thêm
LÊ THANH THẢO
August 2023
NGUYỄN NGỌC KIM NGUYÊN

Chuyên viên pháp lý


(+84) 28 66 79 79 66 or (+84) 939 107 387

 

kimnguyen.nguyen@adk-lawyers.com

Đọc thêm
NGUYỄN NGỌC KIM NGUYÊN
August 2023
NGUYỄN HOÀNG HÀ MI

Chuyên viên pháp lý
 

(+84) 28 66 79 79 66 or (+84) 939 107 387

 

mi.nguyen@adk-lawyers.com

 

 

Đọc thêm
NGUYỄN HOÀNG HÀ MI
July 2021
LÊ HỒNG THẢO LINH

Chuyên viên Tư vấn Cấp Cao


+84 (0) 28 66 79 79 66


linh.le@adk-lawyers.com 

 

 

 

Đọc thêm
LÊ HỒNG THẢO LINH

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

Liên hệ

Back to homepage